KEFA-Brush Kefe- és Faipari Kft

Műanyag körömkefe, egy soros (42411)

1700-233
Műanyag körömkefe, egy soros (42411)

Műanyag körömkefe, két soros (42412)

1700-234
Műanyag körömkefe, két soros (42412)

Nyeles körömkefe, egy soros (42421)

1700-235
Nyeles körömkefe, egy soros (42421)